Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το σφάλμα, "Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης";

Εάν λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος "Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης" όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα live λογαριασμό με την Trading Station, τότε το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης που έχετε εισάγει είναι λάθος.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε τα προβλήματα σύνδεσης:

  • Αλλάξτε το πεδίο "Connection" (Σύνδεση) σε "REAL" για να συνδεθείτε σε ένα live λογαριασμό.
  • Διαγράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από κάθε πεδίο.
  • Ελέγξτε τα αρχεία σας για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά και, στη συνέχεια, εισάγετε και πάλι το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
  • Μην χρησιμοποιήσετε αντιγραφή και επικόλληση, ώστε να αποφύγετε περιττούς χαρακτήρες.

Εάν και πάλι δεν μπορείτε να συνδεθείτε αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, τότε η ευκολότερη λύση είναι να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης online.

Μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης online στη διεύθυνση MyFXCM κάνοντας κλικ στο "Forgot Password" (Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης). Θα σας αποσταλεί ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης μέσω e-mail και μπορείτε να τον αλλάξετε αφού συνδεθείτε.

Εάν δεν μπορείτε να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης online, σας προτείνουμε να συνομιλήσετε με έναν εκπρόσωπο μας που μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης για εσάς. Ένας νέος προσωρινός κωδικός πρόσβασης θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει. Μπορείτε να αλλάξετε τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης με έναν της προτίμησης σας, αφού συνδεθείτε.

Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί λήγουν αυτόματα μετά από τριάντα ημέρες. Το demo trading είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και μπορείτε να εγγραφείτε για όσους demo λογαριασμούς θέλετε. Εάν λάβετε το μήνυμα σφάλματος "Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης" και οι κωδικοί πρόσβασης του demo λογαριασμού σας δεν είναι λάθος, τότε ο demo λογαριασμός σας πιθανόν να έχει λήξει. Για να συνεχίσετε το demo trading, παρακαλούμε εγγραφείτε για ένα νέο demo λογαριασμό.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}