Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι τα Μερίσματα σε CFDs Δεικτών;

Τα μερίσματα μπορούν να επηρεάσουν το ποσό του rollover που πληρώνετε ή κερδίζετε για θέσεις σε CFDs Δεικτών. Τα CFDs Δεικτών αποτελούνται από ομάδες μετοχών που ενδέχεται να πληρώνουν μερίσματα κατά την διάρκεια του έτους. Όταν καταβάλλεται μέρισμα σε μια μετοχή, η αξία της μετοχής πέφτει και επομένως πέφτει και η αξία του δείκτη.

Οι θέσεις πώλησης θα επηρεαστούν θετικά από την πτώση της Τιμής του Δείκτη, ενώ οι θέσεις αγοράς επηρεάζονται αρνητικά.

Οι αναπροσαρμογές μερισμάτων εφαρμόζονται στα προϊόντα των CFDs Δεικτών για να εξουδετερώσουν τον αντίκτυπο της πτώσης της Τιμής του Δείκτη.

Πώς επηρεάζουν τα Μερίσματα τις Θέσεις μου;

Αν έχετε θέση αγοράς σε CFD Δείκτη, τότε λαμβάνετε αναπροσαρμογή μερίσματος. Αν έχετε θέση πώλησης, τότε χρεώνεστε αναπροσαρμογή μερίσματος.

Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έχετε μια θέση πώλησης στον SPX500 και διατηρείτε αυτή τη θέση μετά τις 17:00 Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος) την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) μιας μετοχής που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο δείκτη.

Η τιμή του δείκτη θα προσαρμοστεί προς όφελός σας (με βάση το ύψος των μερισμάτων που καταβάλλονται και τη στάθμιση της συγκεκριμένης μετοχής/των συγκεκριμένων μετοχών εντός του δείκτη) και μια αναπροσαρμογή μερισμάτων θα χρεωθεί από το λογαριασμό.

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του δείκτη και ότι ο δείκτης μπορεί να μειωθεί περισσότερο ή λιγότερο από το ακριβές ποσό της προσαρμογής του μερίσματος.

Πώς μπορώ να αποφύγω την πληρωμή Μερισμάτων σε CFDs Δεικτών;

Για να αποφύγετε την πληρωμή μερισμάτων, μπορείτε να κλείσετε την θέση σας πριν από τις 17:00 Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος) και η χρέωση δεν θα εφαρμοστεί.

Γιατί οι θέσεις αγοράς πιστώνονται λιγότερο απ' ό,τι χρεώνονται οι βραχυχρόνιες θέσεις;

Η διαφορά είναι αποτέλεσμα του Markup της FXCM.

Πώς μπορώ να δω τα μελλοντικά Μερίσματα;

Το ημερήσιο ποσό μερίσματος μπορεί να προβληθεί από το παράθυρο απλή εμφάνιση τιμών στην πλατφόρμα Trading Station στις στήλες με την ένδειξη "Μερ S" (Για θέσεις πώλησης/short) ή "Μερ B" (Για θέσεις αγοράς/ long).

Σημείωση: Τα επερχόμενα μερίσματα εμφανίζονται στο αντίθετο νόμισμα του προϊόντος (π.χ. εάν το AUS200 εμφάνιζε "Div B" 0,23, αυτό θα ήταν μια πίστωση 0,23 AUD ανά ελάχιστο μέγεθος συναλλαγών ή εάν το US30 εμφάνιζε "Div S" -1,32, αυτό θα ήταν μια χρέωση 1,32 USD ανά ελάχιστο μέγεθος συναλλαγών).

Πού μπορώ να δω προηγούμενα μερίσματα;

Τα μερίσματα που καταβάλλονται ή αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη θέση μπορούν να βρεθούν στην αναφορά λογαριασμού.

Η πρόσβαση στις αναφορές λογαριασμών μπορεί να γίνει μέσω της επιλογής "Αναφορά" στην πλατφόρμα Trading Station (Desktop, Web, ή Mobile) ή συνδεόμενος στο www.myfxcm.com χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης για τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εκδόσετε την αναφορά. Από το μενού, μεταβείτε στην επιλογή Οι Πληροφορίες Μου->Αναφορές. Συμπληρώστε κάθε πεδίο όπως επιθυμείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Get Report (Άνοιγμα Αναφοράς).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}