Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς Εκτελούνται οι Εντολές

Μία στρατηγική για το trading σας βοηθά να επιτύχετε τους στόχους των συναλλαγών σας. Χρειάζεστε όμως τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να εκτελέσετε τη στρατηγική σας. Η FXCM προσφέρει τόσο απλές όσο και σύνθετες εντολές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες σας για το trading. Το να γνωρίζετε το πώς εκτελείται η κάθε εντολή είναι το κλειδί για μία αποτελεσματική στρατηγική.

ΕΝΤΟΛΕΣ MARKET

Η Εντολή Market σας επιτρέπει να εισέλθετε στην αγορά άμεσα. Μπορείτε να ελέγξετε σε ποιά τιμή εκτελείται η εντολή, και εφόσον αισθάνεστε άνετα με την «τμηματική εκτέλεση εντολών», μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του Τύπου Εντολής και του Χρονικού Πλαισίου να επιλέξετε τα εξής:

 • Market Range – όταν η στρατηγική σας είναι ευαίσθητη ως προς την τιμή εκτέλεσης. Με τον τύπο εντολής Market Range, καθορίζετε ένα άνετο εύρος τιμών σε pips εντός του οποίου μπορεί να εκτελεστεί η εντολή σας. Εάν η εντολή σας μπορεί να εκτελεστεί σε μία τιμή εντός του εύρους αυτού (με βάση τη διαθέσιμη ρευστότητα), τότε εκτελείται. Εάν όχι, τότε ακυρώνεται.
 • At Market – όταν η στρατηγική σας είναι περισσότερο ευαίσθητη ως προς την πλήρη εκτέλεση της εντολής από ότι ως προς την τιμή. Ο τύπος εντολής At Market παρέχει βεβαιότητα εκτέλεσης καθώς δεν περιορίζετε την εντολή σε συγκεκριμένες τιμές: Επιθυμείτε απλά να εισέλθετε στην αγορά στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή(ές).

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Όταν η τρέχουσα τιμή της αγοράς δεν είναι κατάλληλη για τη στρατηγική σας, η Εντολή Εισόδου σας επιτρέπει να εισέλθετε στην αγορά σε κάποια μελλοντική στιγμή. Καθορίζετε μία τιμή πάνω ή κάτω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Εάν η τιμή της αγοράς φθάσει την τιμή εισόδου, η εντολή σας προσπαθεί να εκτελεστεί ως μία At Market Εντολή.

 • Εντολή Limit Entry – αγοράζετε χαμηλότερα ή πουλάτε υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή της αγοράς
 • Εντολή Stop Entry – αγοράζετε υψηλότερα ή πουλάτε χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή της αγοράς

  Οι Εντολές Stop Entry εγγυώνται την εκτέλεση, δεν εγγυώνται όμως την καθορισμένη τιμή. Οι Εντολές Limit Entry εκτελούνται μόνον στην τιμή εισόδου ή σε καλύτερη τιμή. Εάν η καλύτερη διαθέσιμη τιμή κατά τη στιγμή της εκτέλεσης δεν είναι η τιμή εισόδου ή καλύτερη, η εντολή θα παραμείνει προς εκτέλεση.

 • Εντολή Εισόδου Εύρους – Μία εντολή Εισόδου Εύρους εκτελείται ομοίως με μία εντολή Εισόδου Stop. Ωστόσο, έχετε την δυνατότητα να εισάγετε ένα εύρος (σε pips) αρνητικού slippage από την τιμή εισόδου, το οποίο ο χρήστης είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί στην εντολή. Το εύρος δεν θα περιορίσει το θετικό slippage.

  Μόλις ενεργοποιηθεί, η εντολή θα προσπαθήσει να εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή εντός του προκαθορισμένου εύρους. Εάν η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί στο σύνολό της εντός του προκαθορισμένου εύρους, δεν θα εκτελεστεί και θα παραμείνει εκκρεμής στον λογαριασμό.

  Μόλις η αγορά κινηθεί εκ νέου εντός του προκαθορισμένου εύρους, η εντολή θα προσπαθήσει ξανά να εκτελεστεί, ανάλογα με την διαθέσιμη ρευστότητα.

  Θυμηθείτε ότι οι Εντολές Εισόδου Εύρους δεν εγγυώνται την εκτέλεση, κάτι το οποίο κάνει τους τύπους των εντολών σημαντική παράμετρο για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

ΕΝΤΟΛΕΣ STOP KAI LIMIT

Η στρατηγική σας μπορεί να απαιτεί να περιορίσετε τις απώλειες ή να λάβετε τα κέρδη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι εντολές Stop και Limit εκτελούνται ομοίως με τις εντολές Stop και Limit Entry (δείτε παραπάνω), βγάζοντάς σας όμως από την αγορά αντί να σας εισάγουν σε αυτήν. Οι Εντολές Limit εγγυώνται την καθορισμένη τιμή (ή καλύτερη), ενώ οι Εντολές Stop εγγυώνται την εκτέλεση, δεν εγγυώνται όμως την καθορισμένη τιμή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ανάλογα με τον τύπο της εντολής σας, η κάθε εντολή προσφέρει επιλογές για τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων θα εκτελεστεί η εντολή αυτή:

 • Ημέρα – ενεργοποιεί την Εντολή Εισόδου σας μόνο για την τρέχουσα ημέρα συναλλαγών.  Οι Εντολές Εισόδου Ημέρας ακυρώνονται αυτόματα στις 5 μ.μ. ΕΤ (Νέας Υόρκης)
 • GTC (Good Till Canceled) – διασφαλίζει ότι θα εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή σας.  Οι GTC εντολές μπορεί να χωριστούν σε επιμέρους εντολές εάν η απαιτούμενη ρευστότητα δεν είναι επαρκής για να καλύψει ολόκληρη την εντολή στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
 • IOC (Immediate or Cancel) – To μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της εντολής σας θα εκτελεστεί στη καλύτερη διαθέσιμη τιμή.  Εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, το τυχόν υπόλοιπο ποσό της εντολής θα ακυρωθεί.
 • FOK (Fill or Kill) – όταν επιθυμείτε να εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή σας στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Εάν ολόκληρη η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, τότε ολόκληρη η εντολή ακυρώνεται (χωρίς επιμέρους εντολές).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η FXCM προσπαθεί να επεξεργάζεται τις εντολές σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας των εντολών.

ΣΤΑΔΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Όταν ο πελάτης θέτει μία εντολή, η FXCM πρώτα επιβεβαιώνει πως ο λογαριασμός έχει το απαραίτητο margin (επίπεδο περιθωρίου). Η εντολή εν συνεχεία αντιστοιχίζεται με τις τιμές των παρόχων ρευστότητας. Μία εντολή αντιστάθμισης αποστέλλεται τότε στον πάροχο ρευστότητας προς εκτέλεση. Εν τέλει, η εντολή του πελάτη εκτελείται και οι ανοιχτές/κλειστές θέσεις ανανεώνονται.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις στις τυπικές συναλλαγές, όπως καθυστερήσεις λόγω μη ομαλής επεξεργασίας εντολών ή δυσλειτουργιών σε εσωτερικές ή εξωτερικές διεργασίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FXCM ενημερώνει τους πελάτες κατά το δυνατό συντομότερο, αναλόγως της πολυπλοκότητας του ζητήματος.

Ο στόχος της FXCM είναι να ενημερώνει τους πελάτες το συντομότερο δυνατόν, σχετικά με τέτοιου τύπου εξαιρέσεις, αλλά ο χρόνος ενημέρωσης ορισμένες φορές εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του ζητήματος που εξετάζεται.

 • Trading station: Αν προκύψει μη ομαλή επεξεργασία εντολής, η εντολή θα επισημανθεί με κόκκινο χρώμα και η "κατάσταση" της εντολής θα αναγράφει "εκτελέσθηκε (executed)" ή "επεξεργάζεται (processing)", στο παράθυρο εντολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή βρίσκεται στην διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί μέχρις ότου η FXCM λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας πως οι αντίστοιχες τιμές εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Σε περιόδους υψηλού όγκου συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί "ουρά" εντολών. Αυτή η αύξηση στις εισερχόμενες εντολές, μπορεί ορισμένες φορές να δημιουργήσει συνθήκες ύπαρξης καθυστέρησης κατά την επιβεβαίωση των εντολών από την πλευρά των παρόχων ρευστότητας.
 • Metatrader 4 ("mt4"): Αν προκύψει μη ομαλή επεξεργασία εντολής, η εντολή θα παραμείνει ανοικτή στην πλατφόρμα συναλλαγών και θα εμφανίζει σφάλμα επεξεργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εντολή βρίσκεται στην διαδικασία εκτέλεσης, αλλά εκκρεμεί μέχρις ότου η FXCM λάβει επιβεβαίωση από τον πάροχο ρευστότητας πως οι αντίστοιχες τιμές εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Σε περιόδους υψηλού όγκου συναλλαγών, είναι πιθανό να σχηματιστεί "ουρά" εντολών. Αυτή η αύξηση στις εισερχόμενες εντολές, μπορεί ορισμένες φορές να δημιουργήσει συνθήκες ύπαρξης καθυστέρησης κατά την επιβεβαίωση των εντολών από την πλευρά των παρόχων ρευστότητας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}