Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πότε χρεώνεται ή πιστώνεται η μετακύληση;

Καθημερινά στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης ( 00:00 ώρα Ελλάδος) γίνεται το τυπικό κλείσιμο της αγοράς για την ημέρα που πέρασε και ταυτόχρονα το άνοιγμα της αγοράς για την επόμενη ημέρα. Οι θέσεις που είναι ανοιχτές ακριβώς εκείνη την ώρα, θεωρούνται θέσεις που έμειναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της αγοράς (overnight positions) και σε αυτές θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί η μετακύληση (rollover) που τους αντιστοιχεί. Αν μια θέση ανοιχτεί στις 17:01 ώρα Νέας Υόρκης (00:01 ώρα Ελλάδος), δεν θα χρεωθεί ή πιστωθεί η μετακύληση (rollover) μέχρι την επόμενη ημέρα, ενώ αντίστοιχα, αν μια θέση ανοιχτεί στις 16:59 ώρα Νέας Υόρκης (23:59 ώρα Ελλάδος) θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί τη μετακύληση στις 17:00 ακριβώς, ώρα Ν. Υόρκης.

Η χρέωση ή η πίστωση για κάθε ανοιχτή θέση που υπόκειται στη μετακύληση θα εμφανιστεί στο λογαριασμό σας μέσα σε μια ώρα από το τυπικό κλείσιμο της αγοράς και το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί θα χρεωθεί ή πιστωθεί αυτόματα στο λογαριασμό σας.

Σαββατοκύριακα και Αργίες

Οι περισσότερες τράπεζες στον κόσμο είναι εκτός λειτουργίας τα Σαββατοκύριακα, έτσι δεν ισχύει η μετακύληση (rollover) κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών. Παρόλα αυτά οι περισσότερες τράπεζες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη χρέωση ή την πίστωση επιτοκίων για τις δύο ημέρες. Η αγορά του FOREX χρεώνει ή πιστώνει το ποσό της μετακύλησης κάθε Τετάρτη, κάνοντας έτσι μια τυπική μετακύληση της Τετάρτης 3 φορές το ποσό της Τρίτης. Η μετακύληση δεν ισχύει κατά τη διάρκεια αργιών ή εθνικών εορτών αλλά χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την αργία. Τυπικά, μια τέτοια διαδικασία μετακύλησης συμβαίνει αν σε ένα από τα δύο νομίσματα που κάνετε trading υπάρχει αργία ή εθνική εορτή. Για παράδειγμα, 4 Ιουλίου, Ημέρα Ανεξαρτησίας στην Αμερική, οι αμερικάνικες τράπεζες παραμένουν κλειστές και το κόστος της μετακύλησης για τη συγκεκριμένη ημέρα χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας την 1η Ιουλίου, για όλα τα ζεύγη νομισμάτων που αφορούν το δολάριο.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}