Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες είναι οι Ώρες Αργίας για τα CFDs;

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των CFDs, οι traders θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ειδικές αργίες στις ώρες συναλλαγών που παρατηρούνται σε κάθε αγορά. Η FXCM σας παρέχει παρακάτω ένα μηνιαίο ημερολόγιο όπου αναγράφονται οι ειδικές ώρες συναλλαγών κατά τη διάρκεια των αργιών για τις κυριότερες αγορές.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι οι ώρες αργίας είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τη διαθέσιμη ρευστότητα.
 

 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}