Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια είναι τα κόστη και οι χρεώσεις για το trading σε CFDs;

Το Spread είναι η διαφορά μεταξύ της Τιμής Πώλησης και της Τιμής Αγοράς για κάθε προϊόν και υπολογίζεται σε pips. Η FXCM σας δίνει πολύ μικρά spreads, τα οποία μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή μέσα από τα παράθυρα Απλής και Αναλυτικής Εμφάνισης Τιμών της Trading Station

Επιπλέον ισχύουν νυχτερινές χρεώσεις και πιστώσεις (rollover). Αυτές οι χρεώσεις και πιστώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις θέσεις που είναι ανοιχτές στις 17:00 Νέας Υόρκης, όπως συμβαίνει και στις ανοιχτές θέσεις στο Forex. Μπορείτε να δείτε ποια είναι η χρέωση ή η πίστωση για κάθε συμβόλαιο που παραμένει ανοιχτό μετά τις 17:00 Nέας Υόρκης, μέσα από τα πεδία RollS και RollB των παραθύρων Απλής και Αναλυτικής Εμφάνισης Τιμών της Trading Station. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα για τον Τρόπο Υπολογισμού αυτών των Χρεώσεων/Πιστώσεων στον Οδηγό για τα CFDs.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}