Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια είναι η ευκαιρία με την Βελτιστοποίηση Τιμών;

Αν μία καλύτερη τιμή [από αυτή που προσφέρθηκε αρχικά] καταστεί διαθέσιμη πριν την εκτέλεση της συναλλαγής σας, η FXCM θα σας δίνει πάντοτε την καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Όταν μια εντολή εκτελείται σε καλύτερη ή πιο ευνοϊκή τιμή από την τιμή που ζητήσατε, αυτό θεωρείται Βελτιστοποίηση Τιμών. Η FXCM συνιστά να ανοίγετε και να κλείνετε θέσεις χρησιμοποιώντας τις εντολές limit και limit entry στις περισσότερες περιπτώσεις. Το πλεονέκτημα με αυτούς τους τύπους εντολών είναι ότι υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβετε την τιμή που ζητήσατε ή καλύτερη, χωρίς να λάβετε αρνητικό slippage. Οι πιο πιθανές στιγμές για να λάβετε θετικό slippage θα είναι κατά τις ανακοινώσεις, κατά τη διάρκεια των Gaps του Σαββατοκύριακου, και γενικά κατά τη διάρκεια γρήγορων μεταβολών των συνθηκών αγοράς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}