Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μετοχές ΕΕ

Οι υποκείμενες μετοχές της ΕΕ είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η επέκταση στο τέλος του συμβόλου προσδιορίζει τη χώρα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

Ώρες Συναλλαγών

Για τις ώρες συναλλαγών παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ώρες υπόκεινται σε αλλαγές, λόγω των αλλαγών ώρας DST (θερινή/χειμερινή). Τυχόν ώρες αργίας θα τις βρείτε εδώ.

Spread

Οι Μετοχές ΕΕ έχουν κυμαινόμενα spreads που θα διευρύνονται ή θα μικραίνουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής

Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για τις Μετοχές ΕΕ είναι 10.000.

Αριθμός Συμβολαίων της FXCM που ισούται με μία Μετοχή

10 FXCM συμβόλαια Μετοχών ΕΕ είναι ισοδύναμα με 1 Μετοχή.

Ελάχιστο Κόστος Pip (Αξία)

Οι περισσότερες μετοχές της ΕΕ έχουν ελάχιστη αξία 0,001 EUR ανά pip. Τα ETF της ΕΕ έχουν ελάχιστη αξία 0,001 EUR ανά pip (Η αξία ανά pip μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας έχει διαφορετικό νόμισμα βάσης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» στην Trading Station για την συγκεκριμένη αξία)).

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ελάχιστο κόστος pip:

Μπορείτε να δείτε παρακάτω πως εντοπίζεται το pip/μονάδα. Κάθε μετακίνηση της τιμής κατά 0,01 στις Μετοχές EE είναι 1 pip.

Απαιτήσεις Περιθωρίου

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου για τις Μετοχές EE ανανεώνονται καθημερινά κατά την διακοπή των αγορών.

Οι Μετοχές EE έχουν μόχλευση 5:1 και η νέα απαίτηση περιθωρίου θα είναι ισοδύναμη με το 1/5 της ονομαστικής αξίας ενός συμβολαίου στις 5μμ Νέας Υόρκης.

Για παράδειγμα, αν η τιμή μίας μετοχής είναι 200,00 κατά την διακοπή της αγοράς, η Απαίτηση Περιθωρίου (ΕΑΚ) για ένα συμβόλαιο θα ανανεωθεί σε 4 EUR.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σελίδα πληροφοριών για το margin για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον στόχο για το ποσοστιαίο (%) margin ανά προϊόν. https://docs.fxcorporate.com/user-guide/FXCMSSCFD-Margin.pdf

Έξοδα Χρηματοδότησης/Μερίσματα/Κρατήσεις

Οι Μετοχές EE έχουν έξοδα χρηματοδότησης (Rollover).

Τι είναι τα έξοδα χρηματοδότησης των CFD;

Αναπροσαρμογές μερισμάτων πραγματοποιούνται την παραμονή της ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) της υποκείμενης μετοχής. Η αναπροσαρμογή θα εμφανίζεται στην αναφορά σας. Οι θέσεις Aγοράς θα πιστώνονται και οι θέσεις Πώλησης θα χρεώνονται.

Άλλες Πληροφορίες

H FXCM προσφέρει Micro Συμβόλαια στα CFDs μετοχών, όπου το κόστος ανά pip της θέσης σας μπορεί να είναι μικρότερο από 0,01 μονάδες του νομίσματος βάσης του λογαριασμού σας ή όχι πολλαπλάσιο των 0,01 μονάδων του νομίσματος βάσης του λογαριασμού.

Παρακαλούμε σημειώστε πως όλοι οι υπολογισμοί για τα Κέρδη ή τις Απώλειες υπολογίζονται και πιστώνονται/χρεώνονται σε δύο δεκαδικά και ως εκ τούτου μπορεί να απαιτούνται στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Διαγράμματα
Όλα τα ιστορικά διαγράμματα CFD Μετοχών/ETF πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικής φύσεως. Η FXCM αποθηκεύει δεδομένα Dealing για τις πιο ενεργές μετοχές και ως εκ τούτου είναι σε θέση να παρέχει διαγράμματα Προσφοράς/Ζήτησης στις πλατφόρμες. Για τα περισσότερα προϊόντα CFD Μετοχών/ETF ωστόσο, η FXCM χρησιμοποιεί δεδομένα συναλλαγών χρηματιστηρίου, που είναι οι τιμές στις οποίες ένας πωλητής και ένας αγοραστής συναντήθηκαν στο υποκείμενο χρηματιστήριο. Τα δεδομένα συναλλαγών χρηματιστηρίου έχουν πολλές διαφορές από τα δεδομένα Dealing και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μη-βασισμένων στο χρηματιστήριο συναλλαγών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα παράθυρα τιμών της πλατφόρμας για τις τιμές Dealing σε πραγματικό χρόνο.

Περιορισμοί Συναλλαγών
Λόγω συνθηκών της αγοράς, ορισμένα CFDs Μετοχών ενδέχεται να έχουν περιορισμούς συναλλαγών  που υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Εταιρικές Πράξεις
Σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων όπως, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, διασπάσεις μετοχών, αντίστροφες διασπάσεις μετοχών, συγχωνεύσεις και spin-offs (αποσχίσεις), η FXCM θα αποφασίζει σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς την κατάλληλη αναπροσαρμογή, αν υπάρχει, που θα εφαρμοσθεί στην τρέχουσα αξία του συμβολαίου ή την ποσότητα του συμβολαίου οποιωνδήποτε ανοιχτών θέσεων προκειμένου να διατηρηθεί το οικονομικό ισοδύναμο τη θέσης ή να αντανακλάται η επίδραση της πράξης στην σχετική υποκείμενη μετοχή.
Η FXCM έχει ως στόχο να ανοίγει και να κλείνει τις αγορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών, αλλά σε περίπτωση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, η FXCM μπορεί να θέσει περιορισμούς συναλλαγών, να καθυστερήσει το άνοιγμα των αγορών ή να επισπεύσει το κλείσιμο των αγορών. Αναλόγως του τύπου της εταιρικής πράξης, όλες οι ανοιχτές θέσεις μπορεί δυνητικά να ρευστοποιηθούν και/ή εκκρεμείς εντολές εισόδου, stops και limits που σχετίζονται με το προϊόν μπορεί να ακυρωθούν.  Στην περίπτωση αυτή, οι πελάτες θα πρέπει να εισέλθουν ξανά σε θέση εφόσον το επιθυμούν και/ή να εισάγουν νέα stops και limits.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες εταιρικές πράξεις και αντιμετωπίσεις επισκεφθείτε τις Συχνές Ερωτήσεις στο:
CFDs Μετοχών

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}