Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταχείριση Διαγραφής (Delisting)

Παρακαλούμε σημειώστε πως πέραν της τυπικής διαγραφής από το χρηματιστήριο, η ακόλουθη μεταχείριση εφαρμόζεται και για διαγραφή μίας μετοχής ως αποτέλεσμα κάποιας εξαγοράς ή συγχώνευσης.

 

  • Το προϊόν θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της εταιρικής πράξης.
  • Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες ανοικτές θέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν νέα έκθεση.
  • Όλες οι θέσεις θα ρευστοποιηθούν πριν το κλείσιμο της αγοράς στην ημερομηνία που θα αναφέρει η FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}