Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταχείριση Διάσπασης Μετοχής (Stock Split)

 • Όλες οι θέσεις θα κλείσουν στην τιμή του κλεισίματος της ημέρας.
 • Οποιοδήποτε κυμαινόμενο κέρδος ή απώλεια θα υλοποιηθεί.
 • Οι θέσεις στην συνέχεια ανοίγουν εκ νέου αυτόματα σε αναπροσαρμοσμένη τιμή ανοίγματος και αναπροσαρμοσμένο μέγεθος θέσης, για να διατηρήσουν την ίδια ονομαστική αξία με αυτή της κλειστής θέσης.
  • Για παράδειγμα, αν ένας πελάτης έχει 10 συμβόλαια ανοικτά και η τιμή στο τέλος της ημέρας είναι 300.00 και η μετοχή έχει διάσπαση 10:1
  • Η παλιά θέση θα κλείσει στα 300.00
  • Μία νέα θέση θα ανοιχθεί για 100 συμβόλαια, σε τιμή ανοίγματος 30.00
 • Εκκρεμείς εντολές, συμπεριλαμβανομένων stop/limits, διαγράφονται και απαιτείται η επανατοποθέτησή τους χειροκίνητα από τους πελάτες.
 • Αν η αναλογία της διάσπασης δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε μόνο ο κοντινότερος ακέραιος αριθμός συμβολαίων θα ανοιχθεί. Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, θα στρογγυλοποιούμε πάντα προς τα κάτω.
 • Οι απαιτήσεις περιθωρίου θα ανανεώνονται αντιστοίχως, κάνοντας χρήση της ίδιας αναλογίας διάσπασης.

Περισσότερες Πληροφορίες για τις Διασπάσεις Μετοχών

Τι συμβαίνει στα διαγράμματα;

 • Κατά την στιγμή της διάσπασης, τα παρελθοντικά διαγράμματα δεν θα ανανεωθούν. Αυτό δίνει στους πελάτες την δυνατότητα να ελέγξουν οι ίδιοι τυχόν παρελθοντικές συναλλαγές.
 • Παρόλα αυτά, εντός μερικών εβδομάδων από την διάσπαση, θα διαιρέσουμε όλα τα παρελθοντικά διαγράμματα με την αναλογία της διάσπασης, προκειμένου να μπορούν οι τεχνικοί δείκτες να εκτελούν την σχετική ανάλυση στις παρελθοντικές κινήσεις των τιμών.

Τι συμβαίνει σε θέσεις σε Δείκτες και Καλάθια Μετοχών;

 • Στα Καλάθια και τους Δείκτες που έχουν συστατικά με διάσπαση μετοχής, η τιμή τους δεν επηρεάζεται άμεσα από την διάσπαση.
 • Υπάρχει μία εσωτερική αναπροσαρμογή στην εξίσωση που διέπει την τιμολόγηση αυτών των προϊόντων, και η στάθμιση την σχετικής μετοχής εντός του δείκτη πολλαπλασιάζεται x φορές για να ενσωματώσει την 1/X πτώση στην τιμή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος στην συνολική τιμή του καλαθιού.

Ποιες εταιρείες από αυτές που προσφέρει η FXCM έχουν επερχόμενες διασπάσεις?

 • Παρακαλούμε σημειώστε πως οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές/προσθήκες χωρίς ειδοποίηση.
 • Δεν υπάρχουν επερχόμενες διασπάσεις που να είναι γνωστές σε αυτή την χρονική στιγμή.
 • ΗNVIDIA (NVDA.us) είχε διάσπαση μετοχής4:1 με ισχύ από την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Όλοι οι πελάτες που είχαν ανοικτές θέσεις στο τέλος των συναλλαγών την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, επηρεάστηκαν από την διάσπαση.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}