Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταχείριση Απόσχισης (Spinoff)

  • Το προϊόν θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της εταιρικής πράξης.
  • Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες ανοικτές θέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν νέα έκθεση.
  • Όλες οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα ρευστοποιηθούν/αφαιρεθούν πριν το κλείσιμο της αγοράς στην ημερομηνία που θα αναφέρει η FXCM.
  • Η FXCM στοχεύει να ξανανοίξει τις αγορές για συναλλαγές όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}