Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταχείριση Αλλαγής Συμβόλου (Ticker)

  • Προκειμένου να υποστηριχθεί η αλλαγή του ticker, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύμβολο και οι ανοικτές θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα μεταφερθούν.
    • Η αλλαγή δεν συμβαίνει ακριβώς την ίδια στιγμή που γίνεται η αλλαγή στο υποκείμενο ticker, αλλά κατά την διάρκεια κάποιου Σαββατοκύριακου μετά την εταιρική πράξη.
  • Κατά την στιγμή της εταιρικής πράξης η FXCM θα ανανεώσει το όνομα που εμφανίζεται στην πλατφόρμα, αλλά το ticker του προϊόντος δεν θα αλλάξει.
  • Οι συναλλαγές θα παραμείνουν ανοικτές, χωρίς να επηρεαστούν.
  • Μόλις το σύμβολο δημιουργηθεί και δοκιμαστεί, η FXCM θα μεταφέρει τις ανοικτές θέσεις και τις εκκρεμείς εντολές στο νέο σύμβολο και στην συνέχεια θα παύσει τις συναλλαγές στο παλιό σύμβολο.
  • Οι παλιές θέσεις θα κλείσουν στην τιμή ανοίγματός τους και οι νέες θέσεις θα ανοίξουν στην ίδια τιμή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}