Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ημερολόγιο Rollover FX

Η μετακύληση ή rollover είναι το επιτόκιο που θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας αν αφήσετε μια θέση μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight).

Οι περισσότεροι liquidity providers είναι κλειστοί τα Σαββατοκύριακα και έτσι δεν υπάρχει μετακύληση (rollover) κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, αλλά οι περισσότεροι liquidity providers εξακολουθούν να εφαρμόζουν την χρέωση ή την πίστωση επιτοκίων για αυτές τις δύο ημέρες. Για να ενσωματώσει το γεγονός αυτό, η αγορά του FOREX χρεώνει ή πιστώνει μετακύληση τριών ημερών κάθε Τετάρτη, κάνοντας έτσι μια τυπική μετακύληση της Τετάρτης 3 φορές το ποσό της Τρίτης. Επίσης, δεν υπάρχει μετακύληση σε αργίες, αλλά εφαρμόζεται ένα επιπρόσθετο rollover δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την αργία.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα που δείχνει πόσες ημέρες rollover εφαρμόζονται σε ανοιχτές θέσεις στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης κάθε ημέρα.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}