Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Διαφέρουν οι τιμές των επιτοκίων και η πολιτική που ακολουθεί ο κάθε broker;

Ναι. Επιπροσθέτως της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία μας για τη διαφάνεια και την εκ των προτέρων ενημέρωση για τα ποσά της μετακύλησης (rollover), λόγω του μέσου πλασματικού μέσου όγκου συναλλαγών της FXCM προς τους παρόχους ρευστότητας που συνεργάζεται, η FXCM μπορεί και προσφέρει σε όλους τους πελάτες της ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια σε όλα τα ζεύγη νομισμάτων. Οι πάροχοι ρευστότητας περιλαμβάνουν παγκόσμιες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, prime brokers και άλλους market makers.1.

 

1Πάροχοι Ρευστότητας: Οι πάροχοι ρευστότητας περιλαμβάνουν παγκόσμιες τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, prime brokers και άλλους market makers.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}