Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς ή πληρωμής λογαριασμών της τράπεζάς μου για να χρηματοδοτήσω τον λογαριασμό μου στην FXCM;

Η FXCM δεν συστήνει τη χρήση της online μεταφοράς χρημάτων ή της υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών ως τρόπο κατάθεσης λόγω της πιθανότητας παραλαβής των κεφαλαίων με ανεπαρκείς πληροφορίες λογαριασμού. Αν ληφθούν τα κεφάλαια με αυτή τη μέθοδο, η FXCM μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα προκειμένου να επαληθεύσει τον κάτοχο των κεφαλαίων (όπως εκκαθαριστικό τραπεζικού λογαριασμού που θα εμφανίζει τη συναλλαγή).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}