Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Αναπροσαρμογή Καλαθιού Μετοχών

Τα Καλάθια Μετοχών ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρμογή όταν κάποιο από τα συστατικά τους έχει εταιρικές πράξεις όπως - χωρίς να περιορίζονται σε αυτές - διαγραφές, διασπάσεις και  αποσχίσεις.

Επιπροσθέτως, λόγω εσωτερικής ρευστότητας ή τιμολόγησης ή αν κάποιο συστατικό έχει πέσει 90% από την τιμή εκκίνησης, η FXCM μπορεί να επιλέξει να αφαιρέσει το συστατικό και να αναπροσαρμόσει το Καλάθι.

  • Το Καλάθι θα τεθεί σε «κλείσιμο μόνο» λίγο πριν την ημερομηνία της αναπροσαρμογής.
  • Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες ανοικτές θέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν νέα έκθεση.
  • Όλες οι θέσεις και οι εκκρεμείς εντολές θα ρευστοποιηθούν/αφαιρεθούν πριν το κλείσιμο της αγοράς στην ημερομηνία που θα αναφέρει η FXCM.
  • Η FXCM στοχεύει να ξανανοίξει τις αγορές για συναλλαγές μετά την αναπροσαρμογή και/ή όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις η FXCM μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει ένα συστατικό 1-1 με ένα άλλο προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση η τιμολόγηση δεν θα παύσει και οι θέσεις δεν θα ρευστοποιηθούν. Παρόλα αυτά, όλοι οι κάτοχοι ανοικτών θέσεων θα ειδοποιηθούν και θα τους δοθεί η ευκαιρία να κλείσουν τις θέσεις τους πριν από την αλλαγή του συστατικού.

 

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}