Regulacja rynku kryptowalut jest w drodze

Regulacja rynków kryptowalutowych zmierza ku realizacji. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) ujawniła, że rynek walut cyfrowych jest obszarem, na którym należy się skupić. Przewodniczący IOSCO, Asley Alder, ujawnił, że cyberbezpieczeństwo, odporność operacyjna i przejrzystość to ryzyka, które wymagają regulacji

Upadek Luny i straty poniesione przez Tether, tzw. stablecoins, poważnie nadszarpnęły zaufanie rynku do tych instrumentów. Ponadto ich niepowodzenie uwiarygodniło obawy organów regulacyjnych dotyczące zakłóceń stabilności finansowej wywołanych przez kryptowaluty

Na podstawie zmienności z tego tygodnia można wywnioskować, że uczciwość algorytmów stablecoinów jest wątpliwa. Ponadto niepokojący jest brak przejrzystości, tzn. Tether nie ujawnił wszystkich szczegółów dotyczących charakteru swoich rezerw. Można by pomyśleć, że aby można było żądać zastawu, organy regulacyjne musiałyby dokładnie przyjrzeć się egzekwowaniu rezerw fiat lub nawet realnych aktywów jako zabezpieczenia

Odnośniki:
www.reuters.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}