Jak możemy pomóc?

Jak działa handel na marży w FXCM?

FXCM oferuje handel lewarowany na FX i CFD z depozytem zabezpieczającym.

Margin można rozumieć jako depozyt w dobrej wierze wymagany do utrzymania otwartych pozycji. Nie jest to ani opłata, ani koszt transakcji, jest to po prostu część kapitału własnego konta odłożona i przeznaczona na depozyt zabezpieczający. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (na 1k lot w przypadku FX i minimalną wielkość kontraktu w przypadku CFD) są określane poprzez wzięcie procentu od nominalnej wielkości transakcji plus niewielkiej poduszki. Poduszka jest dodawana, aby pomóc złagodzić dzienne/tygodniowe wahania.

Konta FXCM wykorzystują system Tierred Margin, który składa się z depozytu wejściowego/utrzymaniowego i depozytu likwidacyjnego.

Entry / Maintenance Margin - początkowy depozyt w dobrej wierze lub zabezpieczenie odłożone w celu otwarcia i utrzymania pozycji. Na platformie Trading Station dokładna kwota depozytu wymagana do otwarcia pozycji może być wyświetlona w kolumnie "MMR" w zakładce "Simple Dealing Rates" lub w kolumnie "Used Maint Mr" w zakładce "Accounts".

Margines likwidacyjny (Minimum Required Margin) - Jeśli kapitał konta spadnie poniżej tego poziomu, wszystkie pozycje zostaną zamknięte.

Należy pamiętać, że FXCM oferuje dwie główne platformy handlowe, FXCM Trading Station i MT4, a zasady likwidacji różnią się nieznacznie w zależności od wybranej platformy i konta.

Na koncie Trading Station, kiedy Twój użyteczny depozyt zabezpieczający jest mniejszy niż 0, otrzymasz Margin Call. Trading Station Margin Call zamyka natychmiast wszystkie otwarte pozycje po najlepszej dostępnej cenie.

Na koncie MT4, gdy poziom depozytu zabezpieczającego jest mniejszy niż 50%, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu. MT4 Margin Calls likwiduje pozycje jedna po drugiej, w kolejności od największej tracącej pozycji jako pierwszej (pod względem p/l), aż poziom depozytu zabezpieczającego będzie większy niż 50%.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak działa depozyt zabezpieczający i likwidacja dla kont Trading Station i , aby zobaczyć jak to działa dla kont MT4.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}