Jak możemy pomóc?

Jak działa Tiered Margin na koncie FXCM MT4?

Konta MT4 w FXCM wykorzystują inną wersję FXCM Tiered Margin, ponieważ platforma MT4 inaczej obsługuje proces wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (likwidacji) niż platforma Trading Station FXCM.

Przy otwieraniu pozycji należy odłożyć wstępny depozyt zabezpieczający oraz depozyt konserwacyjny. Ze względu na ograniczenia platformy MT4 nie ma jednak na platformie żadnych powiadomień pop-up, kiedy Twój wolny depozyt zabezpieczający wynosi zero lub mniej.

Podczas gdy poziomy depozytu początkowego/utrzymaniowego i likwidacyjnego są takie same jak w przypadku kont Trading Station, klienci handlujący na MT4 powinni upewnić się, że rozumieją trzy ważne liczby w platformie:

  • [Equity] to "pływająca" wartość środków na rachunku, w tym zyski i straty z otwartych pozycji.
  • [Margin] to Used Maintenance Margin, jest to kwota aktualnie używana do utrzymania otwartych pozycji. Jeśli kapitał własny spadnie poniżej 50% depozytu zabezpieczającego, wówczas pozycja przynosząca największą stratę zostanie zamknięta, proces ten jest powtarzany, jeśli kapitał własny osiągnie lub pozostanie poniżej 50% depozytu zabezpieczającego.
  • Wolny depozyt [Free Margin] to użyteczny depozyt zabezpieczający. Kiedy ta wartość jest równa lub mniejsza od zera, uruchamia się Ostrzeżenie o Marży i dodatkowe pozycje nie mogą być otwierane.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}