Prosimy o zarejestrowanie się na VPS poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego VPS online Na początku miesiąca (między 1 a 15 dniem) z każdego Twojego konta FXCM zostanie pobrana opłata w wysokości 30 jednostek waluty bazowej (3.000 JPY, 240 HKD) na pokrycie…