Jak możemy pomóc?

Kosze akcji HK

Kosze akcji HK firmy FXCM zawierają szereg pojedynczych akcji związanych z określonym sektorem.
W momencie powstania koszyka każda akcja otrzymuje wartość w HKD $. Od tego momentu koszyki będą mierzyć wspólny wynik każdego z korelowanych komponentów.

Na przykład
Pierwotna cena ATMX wynosiła 16 000 USD, a Tencent stanowił 4 000 USD z tych 16 000 USD.
Jeśli dzisiaj ta sama ilość akcji Tencent, która była warta 4.000$, jest teraz warta 4.150$, to wkład tej akcji do kursu FXCM ATMX wyniesie 4.150$.
Wkład każdej z akcji będzie tworzył aktualny kurs koszyka akcji.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są aktualizowane codziennie po zamknięciu rynku.
Obecnie kosze akcji HK jest lewarowany na poziomie około 5:1, a nowy wymóg depozytu zabezpieczającego będzie stanowił równowartość około 20% wartości referencyjnej 1 kontraktu.
Na przykład, jeśli ATMX wynosi 16.000 podczas przerwy rynkowej, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla jednego kontraktu zostaną zaktualizowane do 3200 HKD

Godziny handlu
Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu.
Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Również Baskety FXCM nie tracą ważności, ale nie są otwarte do handlu podczas świąt, w których rynki referencyjne są zamknięte.

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna ilość kontraktów na jedno kliknięcie (handel) dla kosze akcji HK wynosi 500.

Minimalny koszt (wartość) pipa
Kosze akcji HK mają minimalną wartość HK$1 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli Państwa konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station). Lokalizacja pipsów/punktów jest pokazana poniżej.


Rollover
Kosze akcji HK wiąże się z kosztami finansowania (Rollover)
Więcej informacji na temat kosztów finansowania można znaleźć w:
Jaki jest koszt finansowania Indeksu CFD?

Dywidendy i potrącenia
Korekty dywidend będą stosowane w przeddzień daty ex-dividend członków danego Koszyka. Korekta pojawi się na wyciągu, a kwota korekty na kontrakt może być widoczna w oknie prostych stawek handlowych na platformie Trading Station w dniu poprzedzającym obciążenie/kredyt.

Inne informacje
W przypadku, gdy jeden z poszczególnych składników Koszyka nie otrzyma aktualizacji ceny przez 1 minutę, Koszyk stanie się tymczasowo niehandlowy. Może to spowodować zawieszenie zlecenia na TS2 lub odrzucenie zlecenia na MT4*. Zalecamy ostrożny handel w okresie niskiej płynności.

W przypadku znacznego spadku wartości jednego z komponentów lub akcji korporacyjnej, koszyki mogą wymagać okresowego rebalansu. W przypadku rebalansu składnik koszyka może zostać zastąpiony lub wszystkie otwarte pozycje mogą zostać zamknięte z niewielkim lub bez powiadomienia.

*Obecnie ATMX jest dostępny tylko na kontach Trading Station.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}