Jak możemy pomóc?

VOLX

Instrumentem bazowym VOLX jest Mini VIX Future

Mini VIX jest znakiem usługowym firmy Cboe Exchange, Inc. lub jej spółek zależnych.

CBOE Volatility Index (VIX) jest aktualną rynkową oceną oczekiwanej zmienności.
VIX jest obliczany przy użyciu formuły pozwalającej na uzyskanie oczekiwanej zmienności poprzez uśrednienie ważonych cen out-of-the-money put i call (opcji) na S&P 500.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, odwiedź poniższy link: https://www.fxcm.com/pl/margin-updates/

Godziny handlu, wygaśnięcie i miesiąc referencyjny

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje o godzinach handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM i aktualny miesiąc referencyjny dla VOLX znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Jeśli masz otwartą pozycję, to miesiąc referencyjny, w którym handlujesz, nie zostanie zmieniony, chociaż daty wygaśnięcia mogą zostać zmienione. Nadchodzące miesiące referencyjne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy upewnić się, że wiesz, który miesiąc referencyjny jest aktualnie wyceniany, przed otwarciem transakcji.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję na "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla VOLX, co oznacza, że klient zrealizuje wszystkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Po wygaśnięciu VOLX wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem, zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu kontraktu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy spread
VOLX ma docelowy spread 0,6 pipsa/punkt.

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla VOLX wynosi 5,000.

Minimalny koszt (wartość) pipa
VOLX ma minimalną wartość 0,10 USD za pip (wartość pip może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station)

Lokalizacja pip/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny 0,01 na VOLX to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dwa dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Ilość kontraktów FXCM, które odpowiadają 1 Future
10 kontraktów FXCM VOLX jest obecnie równoważne jednemu Mini VIX Future.

Pozostałe informacje
VOLX nie ma kosztów finansowania (Rollover)

Nie ma minimalnej odległości zatrzymania

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}