Jak możemy pomóc?

US2000

Instrumentem bazowym indeksu US2000 jest E-Mini Russell 2000 Future, Indeks Russell 2000 mierzy wyniki 2000 spółek o małej kapitalizacji z indeksu Russell 3000 i jest najczęściej cytowanym benchmarkiem śledzącym wyniki akcji o małej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w związku z czasem letnim. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie świąt, w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

US2000 ma docelowy spread w wysokości 4 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla US2000 wynosi 5,000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

US2000 ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli rachunek jest denominowany w innej walucie. Proszę zapoznać się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 0,1 na US2000 to 1 pip/punkt. Ceny FXCM pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, które odpowiadają 1 Future

50 kontraktów FXCM US2000 jest obecnie równoważne jednemu E-mini Russell 2000 Future.

Pozostałe informacje

US2000 posiada koszty finansowania (Rollover). Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów finansowych, kliknij tutaj. W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Twoim wyciągu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dywidend, kliknij tutaj

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE REKOMENDUJE ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}