Jak możemy pomóc?

UK100

Instrumentem bazowym UK100 jest future na indeks FTSE 100. Ten FTSE 100 jest indeksem 100 spółek notowanych na londyńskiej giełdzie o największej kapitalizacji rynkowej. W indeksach FTSE ceny akcji są ważone kapitalizacją rynkową, dzięki czemu większe spółki mają większy wpływ na indeks niż mniejsze. Przykłady: GlaxoSmithKline, HSBC, Shell itp.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy [kliknąć tutaj][1] o podanie godzin handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], kiedy rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

UK100 ma docelowy spread w wysokości 1,5 pipsa/punkta.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla UK100 wynosi 4.000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

UK100 ma minimalną wartość £0.10 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na UK100 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 kontraktów FXCM UK100 jest obecnie równoważne jednemu FTSE 100 Future.

Pozostałe informacje

UK100 posiada koszty finansowania (Rollover). Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów finansowych, kliknij tutaj. W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Twoim wyciągu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dywidend, kliknij tutaj

Z nową funkcją Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}