Jak możemy pomóc?

SPX500

Instrumentem bazowym SPX500 jest E-Mini S&P 500 Future. Indeks giełdowy S &P 500, obejmuje 500 amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji obejmujących około 75% amerykańskiego rynku akcji pod względem kapitalizacji. Przykłady: Delta, eBay, Halliburton, Yum! Brands itp. S&P 500 został opracowany i jest nadal utrzymywany przez indeksy S&P Dow Jones, których właścicielem jest McGraw Hill Financial. Publikuje wiele indeksów giełdowych, takich jak S&P Midcap 400, S&P Small Cap 600 i S&P Composite 1500.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy [kliknąć tutaj][1] o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w związku z czasem letnim. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

SPX500 ma docelowy spread w wysokości 5 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla SPX500 wynosi 5,000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

SPX500 ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch cenowy o 0,1 na SPX500 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future

50 kontraktów FXCM SPX500 jest obecnie równoważne jednemu E-mini S&P Future.

Pozostałe informacje

SPX500 ma koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}