Jak możemy pomóc?

NAS100

Instrumentem bazowym dla NAS100 jest E-Mini Nasdaq 100 Future. Indeks Nasdaq 100 obejmuje 100 spółek z szerokiego zakresu branż z wyjątkiem tych, które działają w branży finansowej, takich jak banki i firmy inwestycyjne: tj. Apple, Adobe Inc, Amazon, Cisco Systems, Alphabet Inc - Class C, Intel, Meta Platforms Inc., itp.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je sprawdzić w oknach "dealing rates" i "create order" na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy [kliknąć tutaj][1] o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w związku z czasem letnim. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

NAS100 ma docelowy spread w wysokości 1,5 pipsa/punkta.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (handel) dla NAS100 wynosi 5,000.

Minimalny koszt pip (wartość)

NAS100 ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Simple Dealing Rates w Trading Station, aby uzyskać tę wartość).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na NAS100 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

200 kontraktów FXCM NAS100 jest obecnie równoważne jednemu NASDAQ 100 E-Mini Future.

Pozostałe informacje

NAS100 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Twoim wyciągu.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}