Jak możemy pomóc?

JPN225

Instrumentem bazowym JPN225 jest Nikkei 225 USD future. Ten Nikkei 225 jest benchmarkowym indeksem giełdowym dla Tokyo Stock Exchange (TSE).

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i mogą być sprawdzone w oknach: "Kursy handlowe" i "Tworzenie zleceń" na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy [kliknąć tutaj][1] o podanie godzin handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

JPN225 ma docelowy spread w wysokości 10 pipsów/punktów.

Wielkość kontraktu

Minimalna liczba kontraktów na kliknięcie (transakcję) dla JPN225 wynosi 1, a maksymalna liczba kontraktów na kliknięcie (transakcję) dla JPN225 wynosi 5,000

Minimalny koszt (wartość) pipa

Wartość minimalna JPN225 wynosi 1 ¥ za punkt (Wartość punktu może być inna, jeśli rachunek jest denominowany w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na JPN225 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

550 kontraktów FXCM JPN225 jest w przybliżeniu równoważne jednemu Nikkei 225 USD Future.

Pozostałe informacje

JPN225 ma koszt finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekta dywidendy będzie miała miejsce w przeddzień daty ex-dividend członków danego indeksu. Korekta pojawi się na Twoim wyciągu.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}