Jak możemy pomóc?

HKG33

Instrumentem bazowym HKG33 jest Hang Seng future. Indeks Hang Seng jest wzorcowym indeksem giełdowym Hongkongu. Cztery subindeksy zostały ustanowione w celu uczynienia indeksu bardziej przejrzystym i sklasyfikowania składających się na niego akcji w czterech odrębnych sektorach. W sumie istnieje 50 akcji składowych HSI. Na dzień 17 czerwca 2013 roku są to: Hang Seng Finance Sub-index, Hang Seng Utilities Sub-index, Hang Seng Properties Sub-index, Hang Seng Commerce & Industry Sub-index.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie świąt, w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

HKG33 ma docelowy spread w wysokości 9 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla HKG33 wynosi 300.

Minimalny koszt (wartość) pipa

HKG33 ma minimalną wartość 1 HKD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli Państwa konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na HKG33 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

50 kontraktów FXCM HKG33 jest obecnie równoważne jednemu Hang Seng Future.

Pozostałe informacje

HKG33 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów gotówkowych, korekta dywidendy zostanie zastosowana w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}