Jak możemy pomóc?

GER30

Instrumentem bazowym GER30 jest future na indeks DAX. DAX to indeks giełdowy typu blue chip składający się z 40 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie: Przykładami są BASF, SAP, Bayer, Allianz itp. Należy pamiętać, że przed 20 września 2021 roku DAX miał 30 składników i ze względu na ograniczenia techniczne nazwa symbolu pozostaje obecnie GER30.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji transakcyjnej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z godzinami handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie świąt, kiedy rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

GER30 ma docelowy spread w wysokości 1,3 pipsa/punkt.

Od 11 lutego 2019 GER30 ma wydłużone godziny handlu (00:30 - 7:00 GMT).
Prosimy pamiętać, że podczas wydłużonych godzin, spready mogą się poszerzyć, a płynność może być cieńsza. Prosimy o poświęcenie czasu na dokładne rozważenie tej informacji przed podjęciem decyzji o handlu w rozszerzonych godzinach.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla GER30 wynosi 1,000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

GER30 ma minimalną wartość €0.10 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli rachunek jest denominowany w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na GER30 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

250 kontraktów FXCM GER30 jest obecnie równoważne jednemu DAX Index Future.

Pozostałe informacje

GER30 posiada koszty finansowania (Rollover). Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów finansowych, kliknij tutaj. Jeśli chodzi o dywidendy, GER30 jest indeksem o całkowitym zwrocie, więc dywidendy są reinwestowane w indeks.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}