Jak możemy pomóc?

FRA40

Instrumentem bazowym FRA40 jest future na indeks CAC40. CAC40 jest benchmarkowym indeksem giełdowym Euronext Paris: tj. Airbus, AXA, BNP Paribas, L'Oreal, Orange, Vivendi, Societe Generale, Renault, Michelin, itd.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Proszę [kliknąć tutaj][1], aby zapoznać się z godzinami handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

FRA40 posiada docelowy spread w wysokości 1 pipsa/punkt.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla FRA40 wynosi 5,000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

FRA40 ma minimalną wartość €0.10 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny o 1,0 na FRA40 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Ilość kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 kontraktów FXCM FRA40 jest obecnie równoważne jednemu CAC 40 Future.

Pozostałe informacje

FRA40 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów gotówkowych, korekta dywidendy zostanie zastosowana w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.
Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}