Jak możemy pomóc?

EUSTX50

Instrumentem bazowym EUSTX50 jest Euro Stoxx 50 Future. Euro Stoxx 50 to indeks europejskich akcji notowanych na giełdzie zaprojektowany przez Stoxx Ltd, dostawcę indeksów należącego do Deutsche Börse i zawiera największe firmy w Europie (tj. Allianz, Inditex, itd)

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Proszę [kliknąć tutaj][1], aby zapoznać się z godzinami handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

EUSTX50 ma docelowy spread w wysokości 1,9 pipsa/punkt.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla EUSTX50 wynosi 5,000.

Minimalny koszt pipa (wartość)

EUSTX50 ma minimalną wartość 0,10 EUR za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na EUSTX50 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 kontraktów FXCM EUSTX50 jest obecnie równoważne z jednym EURO STOXX Index Future.

Pozostałe informacje

EUSTX50 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów gotówkowych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}