Jak możemy pomóc?

ESP35

Instrumentem bazowym ESP35 jest future na indeks IBEX35. IBEX35 jest benchmarkowym indeksem giełdowym Bolsa de Madrid, głównej hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych. Indeks ten obejmuje 35 spółek z szerokiego zakresu branż: tj. Acciona, Bankinter, Santander, Repsol, Telefonica, itp.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursy transakcyjne i utwórz zlecenie na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy [kliknąć tutaj][1] o podanie godzin handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie ze względu na czas letni. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie [świąt][2], w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

ESP35 posiada docelowy spread w wysokości 8 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla ESP35 wynosi 5,000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

ESP35 ma minimalną wartość €0.10 za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Simple Dealing Rates w Trading Station w celu uzyskania tej wartości).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny o 1,0 na ESP35 to 1 pip/punkt. Ceny FXCM pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Ilość kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 kontraktów FXCM ESP35 jest obecnie równoważne jednemu IBEX 35 Future.

Pozostałe informacje

ESP35 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.

W przypadku ESP35 nie ma minimalnej odległości zatrzymania.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}