Jak możemy pomóc?

CHN50

Instrumentem bazowym dla CHN50 jest SGX FTSE China A50 Future. China A50 jest indeksem 50 największych spółek typu A Share według pełnej kapitalizacji rynkowej papierów wartościowych notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji transakcyjnej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w związku z czasem letnim. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie świąt, w których rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

CHN50 ma docelowy spread w wysokości 11 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla CHN50 wynosi 100

Minimalny koszt (wartość) pipa

CHN50 ma minimalną wartość 0,1 USD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Simple Dealing Rates w Trading Station, aby uzyskać tę wartość).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch cenowy o 1,0 na CHN50 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

10 kontraktów FXCM CHN50 jest obecnie równoważne 1 SGX FTSE China A50 Future.

Pozostałe informacje

CHN50 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów gotówkowych, korekta dywidendy zostanie zastosowana w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.

Nie ma minimalnej odległości zatrzymania dla CHN50.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}