Jak możemy pomóc?

AUS200

Instrumentem bazowym dla AUS200 jest ASX SPI 200 Future, S&P/ASX 200 mierzy wyniki 200 największych akcji kwalifikujących się do indeksu, notowanych na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, według kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wielkość obrotu.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od typu konta i mogą być sprawdzone w oknach: stawki transakcyjnej i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z godzinami handlu.

Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie są otwarte do handlu w czasie świąt, kiedy rynki referencyjne są zamknięte.

Docelowy Spread

AUS200 ma docelowy spread 1,6 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla AUS200 wynosi 5.000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

AUS200 ma minimalną wartość AUD 0.10 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 1.0 na AUS200 to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsca po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

250 kontraktów FXCM AUS200 jest obecnie równoważne jednemu ASX/SPI 200 Index Future.

Pozostałe informacje

AUS200 posiada koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów pieniężnych, korekty dywidendy będą miały zastosowanie w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Państwa wyciągu.
Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stop.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}