Jak możemy pomóc?

USEquities

Koszyk USEquities to unikalny produkt, który łączy US30, SPX500, NAS100 i US2000 w jeden instrument i jest benchmarkiem zaprojektowanym w celu odzwierciedlenia zmiany wartości całego amerykańskiego rynku akcji.

Indeks rozpoczął działalność 2 stycznia 2019 r., przy wartości 2 000 USD. Reprezentuje on zmiany wartości od momentu rozpoczęcia, pozycji o wartości 500 USD w każdym ze składników.

Wymagania dotyczące marży

Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, odwiedź poniższy link:
https://www.fxcm.com/pl/trading-details/margin-updates/
Godziny handlu

Godziny handlu FXCM CFD można znaleźć w PDF na stronie:

https://docs.fxcorporate.com/user-guide/FXCMCFDTradingHours.pdf

Proszę jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Również produkty indeksowe FXCM nie tracą ważności, ale indeksy FXCM nie będą otwarte do handlu podczas święta, kiedy rynki referencyjne są zamknięte.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna ilość kontraktów na jedno kliknięcie (handel) dla USEquities wynosi 200.

Minimalny Pip Cost (Wartość)

USEquities ma minimalną wartość 1$ za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny 1.0 na USEquities to 1 pip/punkt.

Inne informacje

USEquities ma koszty finansowania (Rollover). W przypadku większości indeksów gotówkowych, korekta dywidendy będzie stosowana w przeddzień dnia wypłaty dywidendy przez członków danego Indeksu. Korekta pojawi się na Twoim wyciągu. Więcej informacji na temat kosztów finansowania i dywidendy można znaleźć w:

Learn more about Koszt finansowania
Learn more about Dividends

Uwaga: Kiedykolwiek indywidualny komponent (US30, NAS100, SPX500 lub US2000) ma korektę dywidendy, wtedy USEquities również.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}