Jak możemy pomóc?

USDOLLAR - Indeks dolara

Koszyk Dow Jones FXCM Dollar Index (USDOLLAR) został stworzony przez traderów dla traderów i pozwala na wykorzystanie aprecjacji lub deprecjacji dolara amerykańskiego z precyzyjnym śledzeniem i maksymalną płynnością.

Koszyk indeksu został zaprojektowany tak, aby był równie łatwy do zrozumienia, jak i do handlu. Odzwierciedla on zmianę wartości dolara amerykańskiego mierzoną w stosunku do koszyka najbardziej płynnych walut na świecie:

Dow Jones FXCM Dollar Index rozpoczął się 1 stycznia 2011 roku od wartości 10.000. Reprezentuje on równoważną pozycję o wartości 10.000 dolarów w każdej z walut, które go tworzą. Rośnie, gdy dolar rośnie w stosunku do euro, funta brytyjskiego, jena i dolara australijskiego, a spada, gdy dolar deprecjonuje się w stosunku do tych walut

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj

Godziny handlu

Godziny handlu w FXCM różnią się w zależności od produktu. Dla Forex i USDOLLAR handel otwiera się w niedziele między 5:00 PM ET i 5:15 PM ET i zamyka w piątki około 4:55 PM ET.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla USDOLLAR wynosi 200.

Minimalny koszt (wartość) pipa

USDOLLAR ma minimalną wartość 1$ za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station). Lokalizacja pip/punktów jest pokazana poniżej.

Inne informacje

Dolar amerykański ma koszt finansowania (Rollover). Rollover jest brany bezpośrednio ze zmiennych kursów rollover poszczególnych składników FX, a następnie mnożony przez aktualną wagę danego składnika w Indeksie. Aby zobaczyć dzisiejszy kurs rollover, proszę zobaczyć kursy handlowe w stacji handlowej.

W przypadku USDollar nie ma minimalnej odległości zatrzymania.

W przypadku, gdy jeden z poszczególnych komponentów Koszyka nie otrzyma aktualizacji ceny przez 1 minutę, USDollar stanie się tymczasowo niehandlowy. Może to spowodować zawieszenie zlecenia na TS2 lub odrzucenie zlecenia na MT4. Zalecamy ostrożny handel w okolicach otwarcia i zamknięcia rynku oraz w każdym innym okresie niskiej płynności.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}