Jak możemy pomóc?

JPYBasket

JPYBasket ("Indeks Yen") jest benchmarkiem japońskiego jena i ma na celu odzwierciedlenie zmiany wartości JPY w stosunku do koszyka głównych walut światowych. Indeks został opracowany przez FXCM.

Koszyk JPY rozpoczął się 2 stycznia 2019 r. z kursem 10 000. Reprezentuje on równoważną pozycję ¥200 000 w każdej z walut tworzących jego składniki dla łącznej wartości początkowej ¥1 000 000 .

Rośnie, gdy jen wzmacnia się w stosunku do dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego, dolara kanadyjskiego i dolara australijskiego, a spada, gdy jen osłabia się w stosunku do tych walut

Aby Indeks miał wartość początkową 10.000, koszyk JPY używa dzielnika 100.
Na przykład, jeśli kupisz 1 kontrakt, a następnie jen się wzmocni i kurs Indeksu wzrośnie z 10.100 do 10.101, zarobisz dokładnie 100JPY za każdy zmieniony punkt (lub równoważną wartość w denominacji Twojego konta).

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Godziny handlu w FXCM różnią się w zależności od produktu. Dla Forex i JPYBasket handel jest otwierany w niedziele między 5:00 PM ET i 5:15 PM ET i zamykany w piątki około 4:55 PM ET.
Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla JPYBasket wynosi 200.

Minimalny koszt (wartość) pipa

JPYBasket ma minimalną wartość 100 JPY za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem prostych stawek handlowych w Trading Station, aby uzyskać tę wartość). Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej.

Inne informacje

Koszyk JPY ma koszty finansowe (Rollover). Kumulacja jest pobierana bezpośrednio ze zmiennych kursów rolowania poszczególnych komponentów FX, a następnie mnożona przez aktualną wagę danego komponentu w Indeksie. Aby zobaczyć dzisiejszą stopę kumulacji, proszę zobaczyć Stopy Handlowe w stacji handlowej.

W przypadku JPYBasket nie ma minimalnej odległości zatrzymania.

W przypadku, gdy jeden z poszczególnych komponentów Koszyka nie otrzyma aktualizacji ceny przez 1 minutę, JPYBasket stanie się tymczasowo niedostępny. Może to spowodować zawieszenie zlecenia na TS2 lub odrzucenie zlecenia na MT4. Zalecamy ostrożny handel w okolicach otwarcia i zamknięcia rynku oraz w każdym innym okresie niskiej płynności.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}