Jak możemy pomóc?

EMBasket

EMBasket ("Emerging Markets Index") jest benchmarkiem Emerging Markets i jest zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać zmianę wartości USD w stosunku do koszyka mniejszych walut światowych. Indeks został opracowany przez FXCM.

EMBasket rozpoczął się 2 stycznia 2019 r. od wartości 10 000. Reprezentuje on równoważną pozycję o wartości 2 500 USD w każdej z tworzących go walut. Rośnie, gdy waluty te umacniają się względem dolara amerykańskiego i obniża się, gdy się osłabiają.

EMBasket to świetny sposób na spekulację na często zmiennych instrumentach przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka związanego z przyjęciem ekspozycji na tylko jedną walutę.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od typu rachunku i mogą być przeglądane w oknach kursy transakcyjne i tworzenie zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Godziny handlu w FXCM różnią się w zależności od produktu. Dla Forex i EMBasket handel otwiera się w niedziele między 5:00 PM ET i 5:15 PM ET i zamyka w piątki około 4:55 PM ET.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (handel) dla EMBasket wynosi 200.

Minimalny koszt (wartość) pipa

EMBasket ma minimalną wartość 1$ za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem prostych stawek handlowych w Trading Station, aby uzyskać tę wartość). Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej.

Inne informacje

Koszyk EMBasket posiada koszt finansowania (Rollover). Rollover jest pobierany bezpośrednio ze zmiennych kursów rollover poszczególnych komponentów FX, a następnie mnożony przez aktualną wagę tego komponentu w Indeksie. Aby zobaczyć dzisiejszy kurs rollover, proszę zobaczyć kursy handlowe w stacji handlowej.

W przypadku EMBasket nie ma minimalnej odległości zatrzymania.

W przypadku, gdy jeden z poszczególnych komponentów Koszyka nie otrzyma aktualizacji ceny przez 1 minutę, EMBasket stanie się tymczasowo niedostępny. Może to spowodować zawieszenie zlecenia na TS2 lub odrzucenie zlecenia na MT4. Zalecamy ostrożny handel w okolicach otwarcia i zamknięcia rynku oraz w każdym innym okresie niskiej płynności.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}