Jak możemy pomóc?

CryptoMajors

Koszyk CryptoMajors to unikalny produkt, który łączy Bitcoin (BTC/USD), Ether (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD) i Bitcoin Cash ABC (BCH/USD) w jeden instrument i jest benchmarkiem zaprojektowanym w celu odzwierciedlenia zmiany wartości USD koszyka kryptowalut o największym udziale w rynku w momencie powstania koszyka.

Indeks rozpoczął się 31 grudnia 2020 r., przy wartości 100 USD. Reprezentuje on zmiany wartości od momentu rozpoczęcia, pozycji o wartości 25 USD w każdym ze składników:

CoinWaga
Bitcoin (BTC/USD)25%
Ether (ETH/USD)25%
Litecoin (LTC/USD)25%
Bitcoin Cash (BCH/USD)25%

Godziny handlu

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje o godzinach handlu (patrz "Wszystkie kryptowaluty")

Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną umieszczone na tutaj.

Spread

CryptoMajors ma zmienne spready, które będą się rozszerzać i zwężać w zależności od warunków rynkowych.

Maksymalny rozmiar kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (handel) dla CryptoMajors wynosi 200.

Minimalny Pip Cost (Wartość)

CryptoMajors ma minimalną wartość 1,00 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Simple Dealing Rates w Trading Station dla tej wartości).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny o 1,00 na CryptoMajors to 1 pip/punkt.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego CryptoMajors są aktualizowane krótko po otwarciu rynku (niedziela 18:00 ET), a następnie aktualizowane codziennie podczas przerwy rynkowej (Między 16:45 ET a 18:00 ET Daily).

CryptoMajors jest lewarowany w stosunku 2:1, a nowy wymóg depozytu wejściowego będzie równowartością połowy wartości nominalnej 1 kontraktu o godzinie 17:00 EST.

Na przykład, jeśli kurs CryptoMajors wynosi 200,00 podczas przerwy rynkowej, wymóg depozytu wejściowego dla jednego kontraktu zostanie zaktualizowany do 100,00 USD.

CryptoMajors jest instrumentem zmiennym i w przypadku znacznych ruchów rynkowych w ciągu dnia, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą być aktualizowane w ciągu dnia.

Finansowanie nocne

W CryptoMajors obowiązuje opłata za finansowanie nocne (wyświetlana jako Rollover w Platformie Trading Station).

Obecna stawka finansowania overnight wynosi 0% (rocznie) dla pozycji krótkich i -25% (rocznie) dla pozycji długich i jest 3x w piątki.

Trade Restrictions

FXCM pozwala na długi i krótki handel na wszystkich naszych katalogach handlowych.

Jednak ze względu na wysoką zmienność i niską płynność przy handlu walutami kryptowalutowymi, mogą wystąpić przypadki, w których nowe pozycje nie będą mogły być otwarte na CryptoMajors.

Podczas każdego okresu, w którym CryptoMajors ma zastosowane ograniczenie handlu, wszelkie zlecenia rynkowe lub uruchomione oczekujące zlecenia wejścia zostaną odrzucone i usunięte.

Na Twoim ekranie pojawi się okienko informujące o przyczynie odrzucenia.

Inne informacje

W przypadku, gdy jeden z poszczególnych składników Koszyka nie otrzyma aktualizacji ceny przez 1 minutę, CryptoMajors stanie się tymczasowo niehandlowy. Może to skutkować zawieszonymi zleceniami na TS2 lub zleceniami odrzuconymi na MT4. Zalecamy handel z ostrożnością w okolicach Otwarcia i Zamknięcia Rynku oraz w każdym innym okresie niskiej płynności.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}