Jak możemy pomóc?

XAU/USD - Złoto

Złoto jest przedmiotem handlu na rynku spot, a cena Gold Spot jest podawana w dolarach amerykańskich za uncję trojańską. Od 1919 roku najbardziej powszechnym punktem odniesienia dla ceny złota jest London gold fixing, czyli odbywające się dwa razy dziennie telefoniczne spotkanie przedstawicieli pięciu firm handlujących kruszcem na londyńskim rynku złota. Złoto jest przedmiotem ciągłego obrotu na całym świecie w oparciu o śróddzienną cenę spot, pochodzącą z pozagiełdowych rynków handlu złotem na całym świecie (kod "XAU").

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i mogą być sprawdzone w oknach: stawki transakcyjnej i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną opublikowane tutaj. XAU/USD jest produktem spot, więc nie ma wygaśnięcia.

Docelowy spread

XAU/USD posiada docelowy spread w wysokości 41 pipsów/punktów. Należy pamiętać, że minimalna wartość pipsa/punktu dla XAU/USD wynosi 0,01.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla XAU/USD wynosi 10 000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

XAU/USD ma minimalną wartość 0,01 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny o 0,01 na XAU/USD to 1 pip/punkt.

Inne informacje

XAU/USD ma koszt finansowania (Rollover), który jest zwykle 3x w środy, jak w przypadku par walutowych.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stopu.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}