Jak możemy pomóc?

XAG/USD - Srebro

Cena srebra jest napędzana przez spekulację oraz podaż i popyt; głównie przez dużych handlowców lub inwestorów, krótką sprzedaż, popyt przemysłowy, konsumencki i handlowy oraz w celu zabezpieczenia się przed stresem finansowym. W porównaniu do złota, cena srebra jest notorycznie zmienna. Wynika to z mniejszej płynności rynku oraz wahań popytu pomiędzy zastosowaniami przemysłowymi a wartościowymi. Czasami może to powodować szerokie wahania wycen na rynku, tworząc niestabilność.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je sprawdzić w oknach "dealing rates" i "create order" na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną opublikowane tutaj. XAG/USD jest produktem spot, więc nie ma wygaśnięcia.

Docelowy Spread

XAG/USD ma docelowy spread na poziomie 4.32 pipsów/punktów.

Wielkość kontraktu

Minimalna liczba kontraktów na kliknięcie (transakcję) dla XAG/USD wynosi 1, a maksymalna liczba kontraktów na kliknięcie (transakcję) dla XAG/USD wynosi 200 000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

XAG/USD ma minimalną wartość 0,50 USD za punkt (Wartość punktu może być inna, jeśli rachunek jest denominowany w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny o 0,01 na XAG/USD to 1 pips/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Pozostałe informacje

XAG/USD ma koszt finansowania (Rollover), który jest zwykle 3x w środę, jak w przypadku par walutowych.

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stopu.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}