Jak możemy pomóc?

WHEATF

Instrumentem bazowym dla WHEATF jest kontrakt futures na pszenicę.

Pszenica jest jednym z największych towarów miękkich produkowanych na świecie, a jej produkcja jest rozproszona po całym świecie, przy czym największe uprawy znajdują się w Chinach, USA, Indiach i Rosji, Francji i Australii. Ceny pszenicy są silnie uzależnione od globalnych czynników klimatycznych, a także od gospodarek i produkcji jej największych producentów.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je zobaczyć w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu i wygaśnięcie

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM dla WHEATF znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla WHEATF, co oznacza, że klient zrealizuje wszystkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Kiedy WHEATF wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie ustanowić inną pozycję, jeśli jest to pożądane po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

WHEATF ma docelowy spread 11 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla WHEATF wynosi 500

Minimalny koszt (wartość) pipa

WHEATF ma minimalną wartość 0,10 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Prostych stawek handlowych w Trading Station, aby uzyskać tę wartość).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 0,10 na WHEATF to 1 pip/punkt. W FXCM cena pokazuje dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

50 kontraktów FXCM WHEATF jest obecnie równoważne jednemu Wheat Future.

Pozostałe informacje

WHEATF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE REKOMENDUJE ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB USTALEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}