Jak możemy pomóc?

UKOIL

Instrumentem bazowym dla UKOIL jest Brent Crude, która jest przedmiotem obrotu na ICE Futures Europe. Brent Crude jest główną klasyfikacją handlową słodkiej lekkiej ropy naftowej, która służy jako główna cena odniesienia dla zakupów ropy na całym świecie. Brent Crude jest pozyskiwana z Morza Północnego i obejmuje ropę Brent Blend, Forties Blend, Oseberg i Ekofisk (znaną również jako notowanie BFOE). Indeks reprezentuje średnią cenę obrotu na 21-dniowym rynku Brent Blend, Forties, Oseberg, Ekofisk (BFOE) w odpowiednim miesiącu dostawy, zgodnie z doniesieniami i potwierdzeniem przez media branżowe. Pod uwagę brane są tylko opublikowane transakcje i oceny wielkości ładunku (600 000 baryłek (95 000 m3)).

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów handlowych i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu i wygaśnięcie

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM dla UKOIL znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla UKOIL, co oznacza, że klient zrealizuje wszystkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Kiedy UKOIL wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

UKOIL ma docelowy spread 6 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla UKOIL wynosi 5.000.

Minimalny koszt (wartość) pipa

UKOil ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie prostych kursów handlowych w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 0,01 na UKOIL to 1 pip/punkt. W FXCM cena pokazuje dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 FXCM UKOil jest obecnie równoważne jednemu Brent Crude (ICE).

Inne informacje

UKOIL nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stopu.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}