Jak możemy pomóc?

NGAS

NGAS jest punktem cenowym dla kontraktów terminowych na gaz ziemny na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Ceny spot i future ustalone na Henry Hub są denominowane w $/mmbtu (milionach brytyjskich jednostek termicznych) i są generalnie postrzegane jako podstawowe ceny dla północnoamerykańskiego rynku gazu ziemnego. Północnoamerykańskie nieregulowane ceny gazu ziemnego na głowicy odwiertu i na końcówce palnika są ściśle skorelowane z cenami ustalonymi na Henry Hub.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu i wygaśnięcie

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM dla NGAS znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla NGAS, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Kiedy NGAS wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

NGAS ma docelowy spread 12 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla NGAS wynosi 100.

Minimalny koszt (wartość) pipa

NGAS ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie prostych stawek handlowych w Trading Station).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 0,001 na NGAS to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 FXCM NGAS jest obecnie równoważne jednemu Natural Gas Future.

Pozostałe informacje

NGAS nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Z nowym Enhanced Execution FXCM nie ma minimalnej odległości stopu.

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB USTALEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}