Jak możemy pomóc?

CORNF

Instrumentem bazowym dla CORNF jest kontrakt Corn Futures.

Kukurydza jest zbożem produkowanym głównie w Stanach Zjednoczonych. Cena kukurydzy jest napędzana głównie przez popyt na etanol z kukurydzy (odnawialne źródło paliwa), klimat w obszarach o dużej produkcji (USA, Chiny, Ameryka Południowa) i jest często skorelowana z wynikami dolara amerykańskiego, jak również z sektorami towarowymi i energetycznymi.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach "kursy transakcyjne" i "utwórz zlecenie" na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu i wygaśnięcie

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty ważności FXCM dla CORNF znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla CORNF, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Kiedy CORNF wygaśnie, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia oraz zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

CORNF ma docelowy spread 11.6 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla CORNF wynosi 500

Minimalny koszt (wartość) pipa

CORNF ma minimalną wartość 0,10 za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Prostych stawek handlowych w Trading Station, aby uzyskać tę wartość).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch cenowy o 0,10 na CORNF to 1 pip/punkt. W FXCM ceny pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future

50 kontraktów FXCM CORNF jest obecnie równoważne jednemu Corn Future.

Pozostałe informacje

CORNF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE REKOMENDUJE ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}