Jak możemy pomóc?

Przegląd

Strona 2 z 4

Ze względu na globalny charakter CFD, traderzy powinni być świadomi specjalnych świątecznych godzin handlu, które są obserwowane na każdym rynku. FXCM udostępnia poniżej miesięczny kalendarz, w którym wymienione są specjalne godziny handlu podczas świąt na głównych rynkach. Proszę zwrócić uwagę,…

Godziny dla każdego CFD są ustalane przez Trading Desk FXCM na podstawie harmonogramu handlu na giełdzie dla rynku bazowego, towaru lub aktywów. CFD może być handlowany tylko w wyznaczonych godzinach Prosimy o zapoznanie się z Godzinami handlu CFD w celu…

Godziny handlu w FXCM zależą od produktu. Na rynku Forex handel rozpoczyna się w niedziele między 17:00 a 17:15 ET i kończy w piątki około 16:55 ET. Dla godzin handlu CFD, kliknij tutaj

Dywidendy mogą mieć wpływ na wysokość kosztów nocnych, które płacisz lub zarabiasz na pozycji Indeksu CFD. Index CFD składa się z grupy akcji, które mogą wypłacać dywidendy w ciągu roku. Kiedy dywidenda jest wypłacana z akcji, wartość akcji spada, a…

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży dowolnego instrumentu i jest wyświetlany w pipsach. FXCM oferuje wąskie spready, które możesz w każdej chwili sprawdzić w oknie Dealing Rates w swojej Trading Station. Istnieją również nocne obciążenia i kredyty…

Płynność CFD jest porównywalna do instrumentu bazowego. Różne indeksy i towary mają różne poziomy zmienności i płynności. Aby zobaczyć pełne specyfikacje dla każdego aktywa, zobacz Przewodnik po produktach CFD.