Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Σε τι νόμισμα μπορώ να καταθέσω μέσω PayPal;

H FXCM δέχεται καταθέσεις σε EUR, USD, και GBP. Όλες οι συναλλαγές μετατρέπονται αυτόματα στο νόμισμα βάσης του trading λογαριασμού σας. Ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις από την τράπεζά σας, την εκδότρια της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας ή του PayPal για τη μετατροπή του νομίσματος.

  • PayPal is currently only available for retail clients.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}