Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να υποβάλλω τα συμπληρωματικά έγγραφα στο PayPal;

Συνδεθείτε στον PayPal λογαριασμό σας από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και μεταβείτε στη σελίδα Επιβεβαίωση της Ταυτότητάς σας ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του κουδουνιού κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το PayPal.

Τα links προς τους ιστότοπους τρίτων μερών παρέχονται για την διευκόλυνσή σας και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η FXCM δε φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα, το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται με τον εξωτερικό ιστότοπο ή με τα ακόλουθα links και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκληθούν από τη χρήση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Οι εν λόγω ιστότοποι δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και ενδέχεται να μην ακολουθούν τα ίδια πρότυπα απορρήτου, ασφάλειας ή προσβασιμότητας με τα δικά μας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ιστότοπων.

  • PayPal is currently only available for retail clients.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}