Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση της αίτησής μου στο PayPal;

Αρχικά, κατά τη δημιουργία, όλοι οι PayPal λογαριασμοί είναι "Μη επαληθευμένοι" και έχουν όρια στην αποστολή, τη λήψη και την ανάληψη χρημάτων. Για να καταργήσετε αυτά τα όρια, το PayPal θα σας ζητήσει να επαληθεύσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εσάς, ολοκληρώνοντας μερικά ή όλα τα παρακάτω βήματα:

  • Προσθέστε και επιβεβαιώστε την τράπεζά σας.
  • Συνδέστε και επιβεβαιώστε μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
  • Παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών (μόνο για επιχειρηματικούς λογαριασμούς).

Με τη ρύθμιση της τραπεζικής χρηματοδότησης, ο PayPal λογαριασμός σας θα γίνει "Επαληθευμένος". Εάν ο PayPal λογαριασμός σας έχει ήδη επαληθευτεί (δηλαδή δεν είναι νέος λογαριασμός), τότε επισκεφθείτε το Κέντρο Επίλυσης για να διαβάσετε γιατί ο λογαριασμός σας έχει περιοριστεί και ποιες πληροφορίες απαιτούνται από εσάς για την επίλυση του ζητήματος και την άρση των περιορισμών.

  • PayPal is currently only available for retail clients.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}