Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρηματοδοτήσω τον εταιρικό trading λογαριασμό μου μέσω PayPal;

Ναι, ωστόσο το όνομα του PayPal λογαριασμού θα πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του εταιρικού λογαριασμού με την FXCM.

  • PayPal is currently only available for retail clients.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}